Helvetesfallet är en kanjon som bildats av Ämån

Kanjonen har cirka 30 meter höga och branta bergväggar. Kanjonen är beväxt med orörd skog där ett stort antal ovanliga växter finns. Här förekommer bland annat tuvbräcka, skogsklocka, flera hotade lavar, vedsvampar och mossor. Här finns även rester från gamla flottningsanordningar.

Information Från parkeringen ner till Helvetesfallet så är det ungefär 200 m. Vägen ner är delvis brant med stora stenar på stigen, det kan därför vara ganska svårt att ta sig ned så ta det försiktigt. Gå sakta.

Orsa kommun förbättrar och säkrar leden ner till Helvetesfallet under hösten. Bland annat byggs en trappa som ska främja tillgängligheten.

5 km söder om Helvetesfallet ligger Storstupet.

Vägbeskrivning: Åk norrut från Orsa väg 45 ca 3 km – tag väg 296 höger mot Skattungbyn-Voxna. I Mässbacken (efter ca 4 km) tag vänster vid skylt Orsa Tallheds Flygplats/Storstupet. Följ vägen över flygfältet, därefter skyltar till Storstupet och senare Helvetesfallet.

Kom ihåg att följa Visit Orsa på sociala medier

https://www.instagram.com/visitorsa/
https://www.facebook.com/visitorsa
https://www.youtube.com/channel/visitorsa

#VisitOrsa