Alla har ett ansvar att hålla sig uppdaterad om de råd, riktlinjer och rekommendationer som finns på plats. Visa hänsyn till varandra, besöksmålens och boendenas riktlinjer. Boenden, restauranger och besöksmål anpassar omsorgsfullt sina verksamheter för gästens och kundens bästa. Tack för din medverkan till att bibehålla det goda, enastående och unika Orsa erbjuder.

Om du har frågor kontakta gärna respektive besöksmål för vidare information.