Välkommen till Naturskyddsföreningen i Orsa!

Vi hoppas att du, medlem såväl som icke-medlem, vill delta i våra aktiviteter. Såvida inte annat anges är de avgiftsfria, ingen föranmälan krävs och du kan i vanliga fall åka med i tillgängliga fordon från eventuell samlingsplats till evenemangsplats.Vi gör

 • Ängsmarkerna

  Vi sköter flera slåtterängar som är värda att bevara

 • Blomstervandringar

  Vi träffas några kvällar i juni för vandring i blomsterrika miljöer

 • Studiecirklar och Föreläsningar

  I samarbete med Studiefrämjandet anordnar vi cirklar och kurser efter önskemål från medlemmarna.

 • Nätverk/projekt

  Skogsgruppen bevakar skogsfrågor.

  ”Orsa Kolkraft” arbetar med kolmila, smide och skogshistoria.

  Studiegruppen ”Köksväxtodling” vill lära in och ut egen matproduktion.