Så mycket Orsa

Från 2023 och i fem år framåt kommer vi att driva verksamhet i Folkparken Skeer under rubriken.
Så Mycket Orsa!

Vi är: Michael Henriksson, Lifeline Entertainment AB, Agneta Villman , Villman Produktion AB och Ben Malén.
Målsättningen är att skapa ett kvalitativt utbud av Revy, Teater och Musikunderhållning på Skeer företrädelsevis under sommarmånaderna.Kontakt

Turistvägen 383
79493 Orsa

E-postadress:
ben@stereoscopemusic.com

Telefon:
0705288142