Orsa sockens samfällighetsförening

Orsa Sockens samfällighetsförening är en organisation som funnits sedan slutet på 1800-talet. Den tillkom för att förvalta gemensamt ägda markområden som behövdes för den tidens självhushåll. Föreningen förvaltar totalt ca 1000 hektar mark samt Orsasjön.
Det viktigaste området med tydlig koppling till Orsas historia är Slipstensgruvorna. I förvaltningen ingår också Näckådalens Såg och Kvarnar, Grunubergssågen, marken där Orsa Hembygdsgård ligger samt en gård i Hansjö.Kontakta oss