Orsa Kommun

Orsa kommun i Dalarnas län ligger vid Oreälvens utlopp i Orsasjön i norra delen av Siljansbygden och naturgeografiskt i norrlandsterräng. På grund av den osannolika händelsen att en meteorit slagit ner i denna norrlandsterräng har en ring av mjuka och kalkrika bergarter bildats, kallad Siljansringen. Utmed kalkringen har en förtätad bondebygd utvecklat sig sedan tidig medeltid. Utanför kalkringen växer barrskog.
Orsa har ett brett utbud av natur- och kulturupplevelser, spännande aktiviteter, storslagen natur och ett rikt friluftsliv. I Orsa är naturen alltid tillgänglig och synlig, oavsett om du söker lugnet och stillheten i den orörda vildmarken eller om du är ute efter spännande och aktiva upplevelser.
Orsa har en fot i historien och en i framtiden. Här finns en kulturbygd med en särskild känsla och anda. Här finns hus som berättar vår historia och nya hållbara boenden som sticker ut. År 1901 förstördes stora delar av gamla Orsa centrum genom en eldsvåda. I samband med återuppbyggnaden växte en ny centrumbebyggelse upp invid järnvägen som hade öppnat för trafik tio år tidigare, bland annat stationshuset och det ståtliga järnvägshotellet.
I Orsa finns också populära Orsa camping, som startade redan 1932, med sin kilometerlånga sandstrand invid Orsasjön. Genom Orsa går Inlandsbanan och Europaväg 45.