Orsa Jernvägsförening

Föreningen skall i sin verksamhet

– förvalta Orsa lokstall så att dess funktion och kulturhistoriska värde bibehålles

– förvalta fordon och annan egendom för bibehållande i funktionellt skick

– bedriva järnvägstrafik med museal inriktning – främja Orsas kulturella arv som betydande järnvägsort.Våra turer

Vi anordna olika aktiviteter som har med tåg att göra. För mer information se vår hemsida

Kontakt

Hinsgatan 8 c/o Blomberg
792 95 Mora

E-post: ordforande@orsajf.se