Lindängets betade strandängar ligger vackert längs med Orsasjön.

Här rastar flyttande fåglar på väg norr- eller söderut. Här blommar kalkgynnade växter och här frodas ovanliga snäckor, fjärilar och trollsländor.

Området är naturskyddat sedan 2019 och är 110 hektar stort. Orsa kommun har gjort i ordning en ny gångstig från centrum, söderut till befintliga leder i Lindängets naturreservat. Leden utgår från Krokgatan, cirka 100 meter sydväst om Orsa kaffestuga. Den fortsätter över Skyttolabäcken via en bro för att sedan ansluta till reservatets befintliga leder. Bästa sättet att ta sig till detta paradis är att gå eller cykla från centrum.