Evas Keramik

Ugnseldfast, giftfritt och handdrejat stengods för bruk och prydnad. Verkstad och försäljning i anslutning till bostaden.

Öppet för det mesta eller enligt överenskommelse.Kontakta oss

Telefon 079-335 36 56
Epost eva.bergholm.moraeus@gmail.com

Adress
Bornvägen 35 B
794 32 Orsa