Företagarna Orsa

I Sverige har Företagarna ca 70 000 medlemmar. Vi jobbar ideellt för våra ca 120 medlemmar (företagare) i Orsa med att utveckla villkoren för företagande i Orsa. Vi driver de frågor som är viktigast för medlemmarna här lokalt (“Lätt att göra rätt”, sjysst och tillgänglig offentlig upphandling, samverkan skola-näringsliv). Vi hjälper också enskilda medlemmar när de behöver det. Vi anordnar också festligheter, lyfter fram företagande i Orsa, jobbar för ett attraktivt och starkt Orsa och erbjuder ett stort antal medlemsförmåner.Kontakta oss

c/o Framväxtbolaget i Dalarna, box 99
79422 Orsa