Drug detection dogs Dalarna

Våra hundar är utbildade att söka efter narkotika.

Vi har ingen Rapporteringsskyldighet till polisen utan lämnar alla fynd till uppdragsgivaren. Vi rekommenderar dock att alla spår av narkotika omedelbart rapporteras till polisen.
Vi gör inga riktade sök på personer.
Vi visar alltid respekt samt integritet gentemot alla klienter, personal och elever på behandlingshem, företag och skolor.

Barn och ungdomar ska ha rätt till en drogfri skola.

En undersökning av CAN om droger bland unga från 2019 svarade 9 % av pojkarna och 6 % av flickorna i årskurs 9 att de någon gång använt narkotika. Bland gymnasieeleverna är det mer än dubbelt så vanligt att någon gång ha använt narkotika jämfört med niorna; 19 % av pojkarna och 13 % av flickorna uppgav detta i gymnasiets år 2 i årets undersökning. I båda årskurserna var cannabis det vanligaste preparatet.Kontakt

Telefon:
070-6705376

Adress:
Gråvägen 4
794 31 Orsa