Drug detection dogs Dalarna

Rapporteringsskyldighet till polisen utan lämnar det till uppdragsgivaren. Vi rekommenderar dock att alla spår av narkotika omedelbart rapporteras.
Vi gör inga riktade sök på personer.
Vi visar alltid respekt samt integritet gentemot alla klienter, personal och elever på behandlingshem, företag och skolor.
Våra hundar är utbildade för sök efter narkotika
Vid minsta misstanke av narkotika på skolan kontakta rektorn på skolan då har han/hon möjlighet att ta kontakt med oss och vi gör ett sök med hundarna i ett tidigt skede.
Vid misstanke av narkotika på företag kontakta mig så lägger vi upp en plan tillsammans hur vi ska gå vidare.Kontakt

Telefon:
070-6705376

Adress:
Gråvägen 4
794 31 Orsa