Alla människor har ett ansvar att följa och hålla sig uppdaterade om de råd, riktlinjer och restriktioner som gäller för att motverka covid-19. Visa hänsyn till varandra, besöksmålens och boendenas regler, till exempel att hålla avstånd och stanna hemma vid minsta förkylningssymtom. Boenden, restauranger och besöksmål anpassar omsorgsfullt sina verksamheter för att förhindra smittspridning.

Om du har frågor kontakta gärna respektive besöksmål för vidare information.